සහතිකය

අපගේ නිෂ්පාදනය ගුණාත්මක සහතික මාලාවක් සමත් වී ඇත, අපගේ වෛද්‍ය නිෂ්පාදන අනුමත කර ඇත CE / ROHS / ISO / FDA / LETTER OF PATENT, ආදිය සහ විදේශීය වෙළඳපොළ සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම. අපේ කර්මාන්ත ශාලාව අනුමත කර තිබුණා ISO 13485 සහ BSCI දැන් අපට චීනයේ ශාඛා කාර්යාල කිහිපයක් ඇති අතර 2015 ආරම්භයේදී ඉන්දියාවේ නව කාර්යාලයක් සාර්ථකව විවෘත කරයි.

ශ්‍රවණාධාර සැපයුම්කරු
ලාංඡනය
මුරපදය යළි පිහිටුවන්න
අයිතම සසඳන්න
  • මුළු (0)
සසඳා බලන්න
0